Menu


Reglement PDF Afdrukken E-mailadres

  1. Werving: iedereen kan eventuele kandidaten voor de Club van 100 aanmelden bij één van de bestuursleden. Werving wordt verricht door de bestuursleden.


  2. Verplichting van de leden: het betalen van minimaal € 50,00 in de maand september.


  3. Lidmaatschap: men is lid op persoonlijke titel of anoniem.


  4. Betalingswijze:

  • storting (en telebankieren) van € 50,00 op bankrekeningnummer NL32 RABO 0134 9035 87, o.v.v. lidmaatschap Club van 100 van MVC van (uw eigen naam);
  • invullen van een machtiging. Deze, en ook een kwitantie, is verkrijgbaar bij de penningmeester van MVC;
  • contant betalen tijdens de ledenvergadering van september;

  5. Ledenvergadering: de derde maandag van september. Uiterlijk 2 weken van tevoren ontvangt men een uitnodiging.


  6. Bestuursformatie: het bestuur van de Club van 100 bestaat uit twee leden, waarvan een voorzitter en een secretaris. Elk bestuurslid is na 3 jaar aftredend en eventueel herkiesbaar.


  7. Schenkingen: bij feestelijke activiteiten van MVC, bijvoorbeeld een kampioenschap of een jubileum, zal de Club van 100 een bedrag schenken van minimaal € 50,00, mits er een uitnodiging is ontvangen. Persoonlijke schenkingen voor jubilea e.d. komen hierbij te vervallen.


  8. Werkwijze van bestedingen:

  • in september zal het bestuur van MVC hun wensen  kenbaar maken middels een lijst. Het bestuur van de Club van 100 neemt hiervoor contact met hen op;
  • het hele jaar door kunnen ideeën aangedragen worden bij iemand van het bestuur. (bestuursleden van MVC moeten hun wensen kenbaar maken bij het bestuur van de club van 100);
  • tijdens de ledenvergadering worden de wensen en de ideeën toegelicht;
  • enkele wensen en/of ideeën worden door een vrijwillig comité uitgewerkt tot een voorstel en besproken in de ledenvergadering van september;
  • de realisatie van één of meerdere voorstellen zullen in overleg worden verricht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken;
  • betalingen worden uitsluitend door of in opdracht van de voorzitter en/of secretaris gedaan.

  9. Verzoek van de leden: een eventuele adreswijziging zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris. Dit in verband met verzending.
  10. Algemeen:

  • in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden op de ledenvergadering;
  • bij eventuele opheffing van de Club van 100 vervalt haar geld automatisch aan MVC;
  • ieder lid van de Club van 100 ontvangt een uitnodiging voor eventuele feestavonden van MVC.
  • gratis entree bij thuiswedstrijden van MVC 1 in competitieverband.
   Laatst aangepast op donderdag 01 september 2016 16:41